BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mạng lưới hoạt động của các tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Cập nhật ngày: 04/05/2009 - 10:43

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của các tổ chức tài chính quy mô nhỏ (TCQMN), tạo khung pháp lý cho các tổ chức TCQMN có thể mở rộng mạng lưới đến các vùng sâu, vùng xa, để cung cấp sản phẩm tài chính vi mô, hỗ trợ người nghèo, nhưng vẫn đảm bảo hoạt động an toàn và lành mạnh.

Điểm giao dịch phải đảm bảo an toàn trong giao dịch và điều chuyển tiền

Mạng lưới hoạt động của tổ chức TCQMN gồm: Chi nhánh, phòng giao dịch và điểm giao dịch đặt trên lãnh thổ của Việt Nam.

Tổ chức TCQMN phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về kiểm soát rủi ro và hệ thống thông tin quản lý để đảm bảo khả năng kiểm soát hiệu quả của trụ sở chính đối với chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch.

Tổ chức TCQMN phải quy định số tiền tối đa tồn quỹ cuối ngày đối với từng nơi giao dịch, nếu vượt quá mức tối đa theo quy định phải được gửi vào 1 ngân hàng có trụ sở gần nơi giao dịch của tổ chức TCQMN nhất.

Về điều kiện mở chi nhánh, Thông tư qui định cụ thể đối với 3 trường hợp: Tổ chức TCQMN có nhu cầu mở chi nhánh trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh hiện có; tổ chức TCQMN có dưới 2 chi nhánh và xin mở thêm trong vòng 1 năm kể từ ngày khai trương hoạt động; tổ chức TCQMN xin mở thêm chi nhánh sau 1 năm khai trương hoạt động.

Trường hợp tổ chức TCQMN đề nghị mở chi nhánh trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh hiện có, Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm thanh, kiểm tra các chi nhánh hiện có và có ý kiến đánh giá về việc đáp ứng điều kiện mở chi nhánh.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn tổ chức TCQMN quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc tổ chức, phân cấp mạng lưới trên cơ sở tuân thủ các quy định của Thông tư này và các quy định có liên quan.

(Theo chinhphu.vn)