BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mạng lưới y tế được xây dựng rộng khắp trong tỉnh

Cập nhật ngày: 12/01/2010 - 10:49

Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, những năm qua tỉnh Tây Ninh đã vận dụng sáng tạo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đầu tư cơ sở vật chất có trọng điểm, phù hợp với thực tế của tỉnh; ưu tiên hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới; ưu tiên chăm sóc người nghèo,đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách… đưa sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân đạt được bước phát triển mới.

Theo đó, mạng lưới y tế được xây dựng rộng khắp từ tỉnh đến tận xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố, bình quân đạt 6,02% bác sĩ/vạn dân; 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế; 91,6% trạm y tế có bác sĩ, 100% có nữ hộ sinh (hay y sĩ sản nhi) phục vụ ổn định, lâu dài; 100% ấp, khu phố có nhân viên y tế cộng đồng; 96,5% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Quân - dân ý phối hợp, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo

Các bệnh truyền nhiễm gây dịch được khống chế, không để bùng phát; hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em xuống còn 19,5%; các bệnh viện phát triển thêm nhiều chuyên khoa, kỹ thuật mới. Bệnh viện tư nhân đầu tiên của tỉnh hoạt động có hiệu quả, ngày càng thu hút nhiều bệnh nhân. Các hoạt động xã hội từ thiện, hiến máu nhân đạo ngày càng phong phú, có hiệu quả. Hệ thống y tế công lập của tỉnh được đầu tư với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các cơ sở y tế và mua sắm thiết bị y tế. Bộ máy chuyên trách công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình được tổ chức lại và đi vào hoạt động ổn định.

PV