Mặt trận Tổ quốc huyện Bến Cầu tổ chức Hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 

Cập nhật ngày: 12/07/2020 - 08:21

BTNO - Chiều 9.7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Bến Cầu tổ chức Hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện luôn chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng chủ động nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 khu vực biên giới.

MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tích cực vận động nhân dân, các mạnh thường, nhà hảo tâm ủng hộ tiền, hàng hóa thiết yếu trên được 1,2 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp nhận và cấp phát 13.400 kg gạo cho 6.700 người dân có hoàn cảnh khó khăn qua trụ ATM gạo.

Thăm hỏi, tặng trên 7.000 suất quà tết trị giá trên 2,7 tỷ đồng, xây dựng 11 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được MTTQ các cấp đẩy mạnh thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp của huyện Bến Cầu tiếp tục vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Nguyễn Thiện