BAOTAYNINH.VN trên Google News

Miễn 100% tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa

Cập nhật ngày: 10/01/2015 - 12:00

Theo Quyết định, kể từ năm 2015 tỉnh sẽ miễn 100% tiền thuê đất trong suốt thời hạn cho thuê đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án dân lập, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trong khu vực đô thị của tỉnh.

Hoạt động khám chữa bệnh tại TTYT Tân Châu. Ảnh minh hoạ

Đối với các cơ sở tham gia xã hội hóa các lĩnh vực kể trên đã được thành lập và đang hoạt động trước khi có quyết định, chưa được hưởng các chính sách ưu đãi, nay được kê khai, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hưởng chính sách theo quy định mới của tỉnh.

UBND tỉnh Tây Ninh giao trách nhiệm cho các sở, ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực xã hội hóa gồm: Sở Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ thành lập của các cơ sở thực hiện xã hội hóa và thông báo công khai, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, tham gia thực hiện.

Lê Đức Hoảnh