BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mô hình liên kết 4 nhà thâm canh cây lúa vụ Hè thu: Toàn tỉnh có hơn 1.200 hộ đăng ký

Cập nhật ngày: 26/03/2013 - 05:53

Mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa ở xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

(BTNO)- Mặc dù hiện nay vụ lúa Đông xuân 2012-2013 ở các cánh đồng thực hiện mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn chưa thu hoạch xong, nhưng Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Tây Ninh đã chuẩn bị kế hoạch để tiếp tục thực hiện vụ Hè thu năm 2013.

Qua trao đổi, các công ty phân bón, nông dược tiếp tục hỗ trợ và cùng nông dân thực hiện mô hình liên kết 4 nhà ở 6 huyện và 13 xã (giảm một xã so với vụ Đông xuân 2012-2013), với 1.209 hộ nông dân tham gia, diện tích đăng ký là gần 2.082ha (giảm hơn 13ha so với vụ đông xuân 2012-2013).

Việc thực hiện mô hình liên kết 4 nhà trong vụ Hè thu tới được phân bổ ở các huyện như sau: huyện Bến Cầu (các xã An Thạnh, Long Chữ, Lợi Thuận), diện tích 542,9ha; Gò Dầu (các xã Cẩm Giang, Phước Trạch, Bàu Đồn), diện tích 532ha; Châu Thành (các xã Thanh Điền, Trí Bình), diện tích 386,5ha; Dương Minh Châu (các xã Truông Mít, Chà Là), diện tích 157ha; Hoà Thành (xã Long Thành Nam), diện tích 121ha; Trảng Bàng (các xã Bình Thạnh, Phước Chỉ, Phước Lưu), diện tích 342,5ha.

D.H