Mỗi ngày phải cổ phần hóa 1 doanh nghiệp Nhà nước

Cập nhật ngày: 02/04/2015 - 12:07

 

Ảnh minh họa.

Ba tháng đầu năm số lượng các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chỉ đạt 1/10 kế hoạch năm nay. Do đó, trong 9 tháng cuối năm, phải cổ phần hóa 260 doanh nghiệp, nghĩa là trung bình mỗi ngày cổ phần hóa 1 doanh nghiệp.

Nguyên nhân cổ phần hóa chậm được nhiều đại diện doanh nghiệp đưa ra trong hội nghị là do tỷ lệ cổ phần nhà nước bán ra còn thấp, nên nhà đầu tư không muốn mua, e ngại không đủ tỷ lệ sở hữu để tham gia kiểm soát doanh nghiệp.

Để đẩy nhanh cổ phần hóa, theo lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, một biện pháp quan trọng là tăng cường, gắn chặt trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước với tiến độ cổ phần hóa.

Nguồn VTV