Mở một URL trên Chrome cho iPhone, iPad thay cho Mobile Safari

Cập nhật ngày: 08/07/2012 - 12:52

Chrome cho iPhone và iPad chính là niềm vui của cộng đồng người sử dụng iOS. Trình duyệt mang theo rất nhiều tính năng quen thuộc phổ biến từ máy tính để bàn và Android, bao gồm cả Google Sync. Đa số người dùng tin rằng Chrome là chắc chắn tốt hơn, nhanh hơn... nhưng có thể bạn không thay đổi được trình duyệt mặc định trong iOS. Giờ đây bạn có thể sử dụng 1 thủ thuật JavaScript nhỏ để khởi động bất kỳ trang web được mở trực tiếp trong Mobile Safari trên Chrome, với một cái chạm tay.

Đây là cách hack gọn gàng của Jon Abrams, người đã phác thảo quá trình tạo ra một bookmarklet cho việc gửi đến bất kỳ trang web trong iOS đến Chrome mà không cần phần mềm thứ 3 nào. Quá trình này khá đơn giản. Trước tiên, mở bất kỳ trang nào trong Mobile Safari, và thêm nó vào bookmarks.

Tên bookmark là một cái gì đó chẳng hạn như Open in Chrome (hoặc bất cứ điều gì mà bạn muốn gọi nó), và save lại.

Bây giờ, hãy truy cập vào Bookmarks, nhấp vào nút Edit trên bên phải và mở nó để chỉnh sửa. Xóa bất cứ điều gì có mặt tại vị trí đã có, và nhập vào đoạn JavaScript sau đây:

javascript:location.href="googlechrome"+location.href.substring(4);

Nó có thể dễ dàng hơn nếu bạn truy cập trang này trên iPhone hoặc iPad và sao chép đoạn code chứ không phải gõ bằng tay. Tuy nhiên, đó là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Một khi đoạn code được nhập vào, nhấn Done.

Sau này khi bạn ở một trang web trên Mobile Safari và muốn để khởi động nó vào Google Chrome dành cho iOS, bạn chỉ cần nhấn bookmarklet, và trang web ngay lập tức sẽ chuyển sang Chrome.

L.K (st)