BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mở rộng triển khai thủ tục hải quan điện tử

Cập nhật ngày: 12/05/2009 - 02:09

Sau gần 4 năm triển khai quyết định ngày 20.6.2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử, đến nay, khái niệm hải quan điện tử đã thể hiện được tính ưu việt, một số doanh nghiệp cũng đã dần tiếp cận với cách làm thủ tục mới, hiện đại cho hàng hoá xuất nhập khẩu.

Theo báo cáo tổng kết của ngành hải quan, trong giai đoạn từ 1.1.2007 đến trước 1.10.2007, có 214 doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 26.087 tờ khai thì đến giai đoạn từ 1.10.2008 - 31.12.2008 con số này đã là 287 doanh nghiệp với hơn 10.048 tờ khai.

Kết quả trên cho thấy mặc dù thủ tục hải quan điện tử còn trong giai đoạn thí điểm nhưng doanh nghiệp đã chủ động khai báo điện tử. Nhờ đó giảm giấy tờ, giảm thời gian thông quan hàng hoá, giảm tiếp xúc giữa doanh nghiệp với cơ quan hải quan, giảm phiền hà, tiêu cực. Bên cạnh đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Năm 2009, ngành hải quan có kế hoạch mở rộng triển khai thủ tục hải quan điện tử tại 5 đơn vị mới là Cục Hải quan Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Lạng Sơn và Đà Nẵng.

Cùng với đó, ngành hải quan cũng đẩy mạnh việc triển khai hải quan từ xa ở các cục hải quan như: thành phố Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu... nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan và làm nền tảng cho các bước cải cách và hiện đại hoá các năm kế tiếp.

Đến thời điểm này, mô hình mở rộng thủ tục hải quan điện tử đang được dự kiến tiến hành theo ba khối xử lý thông tin và thông quan hàng hóa. Theo đó, khối 1 là khối tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và phản hồi thông tin tự động; khối 2 là khối kiểm tra sơ bộ thông tin khai điện tử và kiểm tra chi tiết các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan; khối 3 là khối kiểm tra thực tế hàng hóa.

Hệ thống thủ tục hải quan điện tử sẽ được xây dựng, thử nghiệm và triển khai từ một chi cục, sau đó mở rộng ra các chi cục còn lại và từng bước mở rộng theo từng loại hình.

Như vậy thủ tục hải quan điện tử sẽ được áp dụng song song với phương pháp làm thủ tục hải quan truyền thống, có mở rộng cả về phạm vi, quy mô và tính chất so với việc thí điểm tại Cục Hải quan Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh trước đó.

(Theo Vietnam+)