BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mới chỉ có 35 DN báo mức thưởng tết

Cập nhật ngày: 10/01/2011 - 10:26

(BTNO) - Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH cho biết, tính đến ngày 4.1.2011, mới chỉ có 35 doanh nghiệp báo cáo về tình hình tiền lương năm 2010 và kế hoạch thưởng tết Nguyên đán.

Trong số 35 doanh nghiệp báo cáo có 14 doanh nghiệp Nhà nước, 6 doanh nghiệp dân doanh và 15 doanh nghiệp FDI.

Ở loại hình doanh nghiệp Nhà nước, tiền lương căn bản năm 2010 thấp nhất là 8.760.000 đồng, cao nhất là 115.524.000 đồng, bình quân 30.694.000 đồng; tiền lương thực lãnh thấp nhất 12.000.000 đồng, cao nhất là 538.800.000 đồng, bình quân 57.084.000 đồng; tiền thưởng dịp tết thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất 37.797.000 đồng, bình quân 5.817.000 đồng.

Tại Khu CN Trảng Bàng, hiện nay có 101 đơn vị với 32.073 lao động

Ở loại hình doanh nghiệp dân doanh, tiền lương căn bản năm 2010 thấp nhất là 8.760.000 đồng, cao nhất là 62.040.000 đồng, bình quân 18.960.000 đồng; tiền lương thực lãnh thấp nhất 10.920.000 đồng, cao nhất là 19.945.000 đồng, bình quân 8.224.000 đồng; tiền thưởng dịp tết thấp nhất là 150.000 đồng, cao nhất 18.060.000 đồng, bình quân 4.001.000 đồng.

Ở loại hình doanh nghiệp FDI, tiền lương căn bản năm 2010 thấp nhất là 12.000.000 đồng, cao nhất là 162.000.000 đồng, bình quân 21.382.000 đồng; tiền lương thực lãnh thấp nhất 13.896.000 đồng, cao nhất là 148.764.000 đồng, bình quân 29.650.000 đồng; tiền thưởng dịp tết thấp nhất là 93.000 đồng, cao nhất 13.500.000 đồng, bình quân 2.035.000 đồng.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3.070 doanh nghiệp và HTX với 102.475 lao động, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuy chỉ có 140 đơn vị nhưng lại có số lượng lao động nhiều nhất, 52.245 người.

PHƯƠNG LY