BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mới chỉ có khoảng 40% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 07/01/2010 - 06:14

Trước tình trạng này, Bộ Y tế vừa chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện quy định trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám chữa bệnh chỉ cần mang một trong 3 loại giấy tờ.

3 loại giấy tờ gồm, giấy khai sinh, giấy chứng sinh hoặc thẻ khám chữa bệnh miễn phí sẽ được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được cơ quan này thực hiện dựa trên danh sách những trẻ đã được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí trước ngày 1.10.2009 và nhóm trẻ mới sinh sau thời điểm này. Đến nay, việc cấp thẻ mới đạt 40% là chậm so với yêu cầu vì Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực hơn nửa năm. Cá biệt như tỉnh Thái Bình chưa cấp được một thẻ bảo hiểm y tế nào cho trẻ em dưới 6 tuổi. Còn tại Hà Nội dự kiến 700.000 trẻ em thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế nhưng đến thời điểm này mới chỉ cấp được 100.000 thẻ.

Do vậy mới đây, Bộ Y tế chỉ đạo giải quyết cho trẻ em dưới 6 tuổi khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ cần mang một trong 3 loại giấy tờ là giấy khai sinh, giấy chứng sinh hoặc thẻ khám chữa bệnh miễn phí là hợp lý và cần thiết.

Ông Hoàng Kiến Thiết, Trưởng ban cấp sổ thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: nguyên nhân của việc cấp thẻ chậm là do Cơ quan bảo hiểm xã hội nhiều địa phương chưa nhận được danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí của ngành Lao động-Thương binh- Xã hội chuyển sang để căn cứ vào đó cấp thẻ bảo hiểm y tế.

(Theo VOV News)