Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mỗi huyện có ít nhất một trung tâm học tập cộng đồng điểm

Cập nhật ngày: 01/03/2011 - 12:05

Một lớp học tại TTHTCĐ- Ảnh minh họa

Bộ GDĐT đề nghị các cơ sở đào tạo ở địa phương tham mưu cho UBND cấp tỉnh xây dựng mỗi huyện ít nhất một trung tâm học tập cộng đồng điểm kết hợp với Nhà văn hoá, bưu điện văn hoá xã, thư viện xã.

Việc làm này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, các Sở GDĐT cũng phải tiếp tục tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND các cấp bố trí giáo viên trường tiểu học hoặc trung học cơ sở làm việc tại TTHTCĐ.

TTHTCĐ có chức năng tạo cơ hội học tập cho mọi người dân trong cộng đồng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển nguồn nhân lực cộng đồng; xây dựng hệ thống giáo dục thường xuyên ở cơ sở nhằm ai cũng được học hành…

Được biết, tính từ khi xây dựng những TTHTCĐ đầu tiên tới nay đã hơn 10 năm. Năm học 1998 -1999 cả nước chỉ có 10 trung tâm được xây dựng thí điểm. Đến năm học 2008-2009, số trung tâm đã tăng lên trên 9.500.

Hiện các TTHTCĐ có những chương trình hoạt động như xoá mù chữ cho thanh niên và người lớn; lớp học tình thương cho trẻ em thất học; các chương trình sau xoá mù chữ; các chương trình tương đương (giáo dục bổ túc tiểu học, trung học cơ sở; các chương trình đáp ứng sở thích cá nhân (chụp ảnh, cắm hoa, thêu ren, nấu nướng, vẽ…); chương trình chuẩn bị cho tương lai (ngoại ngữ, tin học…)....

(Theo chinhphu.vn)