Sở Tài nguyên và Môi trường:

Một ngày không thể chỉnh lý biến động về quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày: 20/07/2019 - 00:16

BTN - Việc cử tri đề nghị cải cách thủ tục hành chính từ 3 ngày xuống 1 ngày đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động nêu trên là không thể thực hiện.

Trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, cử tri xã Tân Phong, Tân Bình, huyện Tân Biên kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cải cách thủ tục hành chính từ 3 ngày xuống 1 ngày đối với các trường hợp: chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đổi giấy chứng minh nhân dân cũ sang thẻ căn cước công dân; chỉnh lý biến động trang 4 trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân khi đáo hạn hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Về ý kiến trên, cơ quan chức năng giải thích, trường hợp chỉnh lý biến động về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)... thuộc thủ tục đăng ký biến động đất đai. Theo quy định tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 1.2.2019 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyển của ngành Tài nguyên và Môi trường, thời gian thực hiện thủ tục hành chính đăng ký biến động đất đai là không quá 10 ngày làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã linh hoạt rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai xuống còn 3 ngày làm việc.

Việc cử tri đề nghị cải cách thủ tục hành chính từ 3 ngày xuống 1 ngày đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động nêu trên là không thể thực hiện. Bởi vì, khi thực hiện, ngoài việc đăng ký xác nhận nội dung thay đổi trên mục IV của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đồng thời phải chỉnh lý hồ sơ địa chính (sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận, bản đồ địa chính) đồng bộ 3 cấp xã, huyện, tỉnh.

Đ.V.T