Một ngày vui, bổ ích ở rừng

Một ngày vui, bổ ích ở rừng
Các em đã có được một ngày vui chơi, tham quan và trải nghiệm những hoạt động tại Vườn. Từ đây, các em có ý thức hơn về gìn giữ và bảo vệ môi trường xung quanh.
Một ngày vui, bổ ích ở rừng
 
Một ngày vui, bổ ích ở rừng

Vừa tham quan, vừa tìm hiểu.

Một ngày vui, bổ ích ở rừng

Xem tiêu bản động vật của Vườn quốc gia.

Một ngày vui, bổ ích ở rừng

Tham quan trung tâm cứu hộ động vật của Vườn quốc gia.

Một ngày vui, bổ ích ở rừng

Thích thú với cây nắp ấm bắt côn trùng.

Một ngày vui, bổ ích ở rừng
 
Một ngày vui, bổ ích ở rừng
 
Một ngày vui, bổ ích ở rừng

Thảo luận, tìm hiểu về động vật và thực vật của rừng.

Một ngày vui, bổ ích ở rừng

Học cách đoán tuổi của cây.

Một ngày vui, bổ ích ở rừng

Vừa học vừa chơi.

Ðỗ Thành Nhân