Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một số quy định thí sinh cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 

Cập nhật ngày: 19/05/2024 - 11:12

BTNO - Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cần lưu ý một số nội dung quan trọng, tránh sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Học sinh Trường THPT Tây Ninh. Ảnh minh hoạ

Đối với việc bảo lưu điểm thi: Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm 2023 nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi KHTN, KHXH đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để sử dụng cho việc xét tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thí sinh chỉ được bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nếu điểm toàn bài đạt từ 5 điểm (theo thang điểm 10) trở lên và điểm các môn thi thành phần trong bài thi đều lớn hơn 1,0 điểm (theo thang điểm 10), tức nếu môn thi thành phần dưới điểm 1 bị coi là điểm liệt, không thể bảo lưu.

Khi đăng ký bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi đủ điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó trong phiếu đăng ký dự thi. Thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tất cả các bài thi đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không có điểm bảo lưu.

Về việc miễn thi tốt nghiệp THPT: thực hiện theo Điều 36, Quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành.

Đặc cách tốt nghiệp THPT: được thực hiện theo Điều 37, Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Lưu ý, thí sinh là học viên GDTX không thuộc diện xếp loại hạnh kiểm và học theo hình thức tự học có hướng dẫn nếu được xét đặc cách theo quy định không phải có điều kiện về xếp loại hạnh kiểm.

Điểm ưu tiên: Thực hiện theo Điều 39 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Điểm khuyến khích: thực hiện theo Điều 40, Quy chế thi tốt nghiệp THPT.  Lưu ý, nếu thí sinh vừa có giấy chứng nhận nghề vừa có bằng tốt nghiệp trung cấp thì chỉ được dùng một trong hai loại giấy tờ trên để được cộng điểm khuyến khích. Nếu thí sinh có nhiều giấy chứng nhận nghề hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định tại khoản 2, Điều 40 của Quy chế thi thì chỉ được cộng điểm khuyến khích đối với 1 giấy hoặc bằng có kết quả cao nhất.

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 3, Điều 40 Quy chế thi là chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điểm khuyến khích đối với các chứng chỉ này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để tính điểm xét  tốt nghiệp.

Điểm xét tốt nghiệp: thực hiện theo Điều 41, Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không có điểm trung bình cả năm lớp 12 theo quy định thì chỉ dùng điểm thi của các bài thi theo quy định để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Việc phúc khảo bài thi: thực hiện theo Điều 33, Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi; thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi.

Công nhận tốt nghiệp THPT: Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36, Quy chế thi được công nhận tốt nghiệp THPT.

Cấp giấy hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông: thực hiện theo Điều 46, Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Người học đã học hết chương trình THPT và đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ GD&ĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu để được công nhận tốt nghiệp THPT thì được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Thẩm quyền cấp và mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Việt Đông