Một số sự kiện trong ngày 2 tháng 1:

Cập nhật ngày: 02/01/2017 - 12:41

* Ngày 2-1-1963, tại Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, một đơn vị quân giải phóng với số quân ít hơn địch 10 lần, dựa vào xã chiến đấu, đã đập tan cuộc càn quét quy mô lớn của của địch gồm 2.000 tên, có nhiều máy bay, trọng pháo, tàu chiến và xe lội nước yểm trợ.

Ta đã diệt hơn 450 lính Mỹ - Ngụy, bắn rơi 19 máy bay, bắn cháy 3 xe bọc thép, đánh tan chiến thuật, "trực thǎng vận" và "thiết xa vận" của địch.

Chiến thắng Ấp Bắc đánh dấu sự trưởng thành nhanh chóng về nhiều mặt của lực lượng vũ trang Cách mạng miền Nam, chứng tỏ quân và dân miền Nam hoàn toàn có khả nǎng thắng Mỹ - Ngụy về quân sự trong "chiến tranh đặc biệt".

* Ngày 2-1-1985, khánh thành Nhà máy Xi mǎng Bỉm Sơn (Thanh Hoá), nay đổi tên là Công ty Xi mǎng Bỉm Sơn.

Đây là một công trình lớn do Liên Xô giúp ta khảo sát, thiết kế và xây dựng cùng toàn bộ thiết bị, máy móc và xe thi công. Công suất ban đầu của nhà máy là 1 triệu 200 nghìn tấn xi mǎng một nǎm.