Kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ:

Một thời dân công hoả tuyến

Một thời dân công hoả tuyến
Một thời dân công hoả tuyến
Một thời dân công hoả tuyến
Một thời dân công hoả tuyến

Bài, ảnh: Đại Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm