BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một vụ thi hành án, chấp hành viên sai dẫn đến khiếu nại

Cập nhật ngày: 26/07/2016 - 03:09

Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (gọi là bản án) được ban hành ngày 4.5.2016. Cùng thời điểm này, người phải thi hành án đã làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ đăng ký vào sổ địa chính. Chi cục THADS Châu Thành xác định, lúc này tài sản đã được chuyển nhượng cho người khác có hiệu lực pháp luật, nên chấp hành viên kê biên tài sản để thi hành án (THA) là trái quy định. Theo quy định, việc chuyển nhượng này có bị vô hiệu hay không phải được toà án xác định, nhưng chấp hành viên phải thông báo cho người được thi hành án để khởi kiện ra toà, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, chấp hành viên đã không thực hiện đúng như quy định.

Ông Nguyễn Hoàng Tâm (ngụ ấp Ninh Trung 2, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) gửi đơn đến Báo Tây Ninh trình bày: Ngày 4.5.2016, TAND huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 88/2016/QĐST-DS (Quyết định số 88) công nhận sự thoả thuận của các đương sự. Theo đó, bà Trần Thị Mai (ngụ ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành) có nghĩa vụ trả cho ông Tâm số tiền 250.000.000đ, ghi nhận ông Nguyễn Văn Khanh là chồng bà Mai liên đới chịu trách nhiệm trả số nợ trên.

Ngày 16.5.2016, Chi cục THADS huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 05/QĐ-CCTHA (Quyết định số 05) tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng đối với tài sản là nhà có diện tích 117m2 trên phần đất diện tích 280m2, toạ lạc tại ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành của vợ chồng bà Mai, ông Khanh để bảo đảm thi hành án. Ngày 1.6.2016, Chi cục THADS huyện Châu Thành ra Quyết định số 35/QĐ-CCTHA (Quyết định số 35) cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản nhà và đất của vợ chồng bà Mai, ông Khanh gồm 1 xe ô tô Innova, 1 căn nhà diện tích 117m2 trong phần đất 280m2 (tại ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành), 1 phần đất diện tích 9.955m2, 1 phần đất diện tích 3.200m2 và 1 phần đất diện tích 2.245m2 (đều toạ lạc tại ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành).

Tuy nhiên sau đó, ngày 1.7.2016, chấp hành viên mời ông Tâm đến làm việc và thông báo Chi cục có nhận được Công văn số 28/VPĐKQSDĐ – CN (Công văn số 28) với nội dung “đề nghị Chi cục THADS huyện Châu Thành xem xét thu hồi phần diện tích đất kê biên của vợ chồng bà Mai, ông Khanh chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị D”. Cùng ngày, ông Tâm nhận được Quyết định số 65/QĐ-THA (Quyết định số 65) với nội dung thu hồi một phần Quyết định số 35 về kê biên xử lý tài sản của vợ chồng bà Mai, ông Khanh (là căn nhà diện tích 117m2).

Ông Nguyễn Hoàng Tâm cho rằng, căn cứ mà Chi cục THADS huyện Châu Thành thu hồi tài sản trên là dựa trên Công văn số 28 của Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Châu Thành với nội dung hồ sơ đất chuyển nhượng QSDĐ từ vợ chồng bà Mai, ông Khanh sang bà D được cập nhật đăng ký vào sổ địa chính trước ngày Quyết định số 88 của TAND huyện Châu Thành có hiệu lực pháp luật (Quyết định số 88 ban hành ngày 4.5.2016, còn ngày bà D chuyển nhượng QSDĐ vào sổ địa chính trước 8 giờ nhưng cùng ngày 4.5.2016) là không có cơ sở. Bởi vì, Quyết định số 88 và ngày chuyển nhượng QSDĐ giữa vợ chồng bà Mai, ông Khanh với bà D có hiệu lực pháp luật cùng ngày 4.5.2016, nên không có căn cứ cho rằng việc chuyển nhượng QSDĐ có hiệu lực pháp luật trước. Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18.7.2015 quy định: “Kể từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, nếu người phải thi hành án chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản cho người khác mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án”.

Về nội dung khiếu nại của ông Tâm, ông Đỗ Thành Đông– Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành cho biết, ngoài việc tổ chức thi hành Quyết định số 88, Chi cục còn tổ chức thi hành 2 quyết định khác. Tổng số tiền vợ chồng bà Mai, ông Khanh phải trả cho các đương sự là 1.250.000.000đ. Sau khi các quyết định trên có hiệu lực pháp luật, các đương sự làm đơn yêu cầu thi hành án, đồng thời yêu cầu Chi cục ngăn chặn vợ chồng bà Mai, ông Khanh chuyển nhượng tài sản. Vì vậy, Chi cục đã ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với các tài sản của vợ chồng bà Mai, ông Khanh. Ngày 30.5.2016, chấp hành viên xác minh tài sản và được Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Châu Thành cung cấp thông tin về phần đất 280m2 (trên có căn nhà cấp 3 diện tích 117m2) được bà D đăng ký vào sổ địa chính. Sau đó, chấp hành viên đã ra Quyết định số 35 kê biên các tài sản của vợ chồng bà Mai, ông Khanh.

Trong quá trình thi hành án, bà D có đơn khiếu nại. Tại cuộc họp Ban tiếp công dân ngày 30.6.2016, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chủ trì, các phòng chuyên môn huyện Châu Thành xác định bà D chuyển nhượng QSDĐ của vợ chồng bà Mai, ông Khanh là hợp lệ, vào sổ địa chính ngày 4.5.2016. Vì vậy, Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Châu Thành có công văn gửi Chi cục THADS huyện Châu Thành thông báo hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ của bà D đăng ký vào sổ địa chính trước 8 giờ ngày 4.5.2016.

Qua rà soát hồ sơ thi hành án, Chi cục THADS huyện Châu Thành yêu cầu chấp hành viên thu hồi việc kê biên tài sản đối với phần diện tích nhà và đất mà vợ chồng bà Mai, ông Khanh chuyển nhượng cho bà D. Bởi vì, tài sản này không còn là tài sản của vợ chồng bà Mai, ông Khanh theo quy định tại Điều 692 Bộ luật Dân sự 2005: “Việc chuyển nhượng QSDĐ có hiệu lực từ thời điểm đăng ký QSDĐ theo quy định của pháp luật đất đai”. Khoản 7 Điều 95 Luật Đất đai 2013 cũng quy định: “Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”. Vì vậy, ngày 30.6.2016, chấp hành viên đã ra Quyết định số 65 thu hồi một phần Quyết định số 35 (phần diện tích 280m2 đã chuyển nhượng cho bà D).

Ông Đỗ Thành Đông cũng cho biết, Chi cục THADS huyện Châu Thành đã chỉ đạo chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án khởi kiện đến toà án theo quy định của Luật THADS sửa đổi, bổ sung 2014 để đảm bảo quyền lợi của người được thi hành án. Tuy nhiên, chấp hành viên không thông báo cho người được thi hành án khởi kiện theo quy định nên dẫn đến việc ông Tâm khiếu nại quyết định thu hồi quyết định kê biên.

Ông Đông khẳng định, Chi cục THADS huyện Châu Thành ra quyết định thu hồi phần diện tích 280m2 là đúng quy định pháp luật. Còn việc chấp hành viên khi xác minh tài sản của vợ chồng bà Mai, ông Khanh, được Văn phòng ĐKQSDĐ thông báo tài sản trên đã chuyển nhượng cho bà D, đăng ký vào sổ địa chính, có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn tiến hành kê biên, xử lý tài sản thi hành án là trái quy định của pháp luật, vi phạm Điều 20, Điều 89, Khoản 2 Điều 110 Luật THADS.

Đức Tiến

“Trường hợp có căn cứ xác định giao dịch liên quan đến tài sản THA nhằm trốn tránh nghĩa vụ THA thì chấp hành viên thông báo cho người được THA để yêu cầu toà án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền huỷ giấy tờ liên quan đến giao dịch đó. Nếu hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu thì chấp hành viên yêu cầu toà án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền huỷ giấy tờ có liên quan đến giao dịch đó…”.

(Trích Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014)