BAOTAYNINH.VN trên Google News

MTTQ các cấp: Xây tặng 566 căn nhà đại đoàn kết

Cập nhật ngày: 19/10/2009 - 05:54

Ban Thường trực UB. MTTQVN tỉnh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2009, UB. MTTQVN tỉnh phối hợp cùng Mặt trận các huyện, thị đã xây tặng 566 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn trong tỉnh, đạt trên 81% chỉ tiêu đề ra (691 căn).

Nhiều hộ nghèo được trao tặng nhà đại đoàn kết trong những năm qua.

Theo nhận định của Ban Thường trực UB. MTTQVN tỉnh, thời gian qua, trong công tác vận động xây tặng nhà ĐĐK cho người nghèo được chính quyền, đoàn thể, các tổ chức cá nhân và nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện. Nhiều địa phương hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra như Tân Châu (vượt chỉ tiêu 38 căn), Trảng Bàng (vượt 27 căn), Thị xã (vượt 21 căn).

Tổng cộng, trên toàn tỉnh số nhà đại đoàn kết được bàn giao ngoài chỉ tiêu dự tính là 104 căn. Kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết được vận động từ Quỹ “Vì người nghèo”. Với nỗ lực rất lớn và hiệu quả, trong thời gian qua các tổ chức Mặt trận ở ba cấp xã, huyện, tỉnh đã vận động cho Quỹ “Vì người nghèo” được số tiền trên 10 tỷ đồng. Tất cả các địa phương đều đạt trên 100% chỉ tiêu.

NGÔ TUYẾT