Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

“Mù mờ” tiền ngoài trời của giáo viên Thể dục

Cập nhật ngày: 13/10/2010 - 01:01

Thời gian vừa qua có rất nhiều giáo viên dạy môn Thể dục thắc mắc: vì sao lại cắt tiền ngoài trời của họ? Trước đây, báo chí cũng từng nêu thắc mắc của giáo viên nhưng chưa thấy cơ quan nào trả lời.

Mới đây, một cán bộ làm công tác tài chính trong ngành giáo dục cho biết, thực ra, tiền ngoài trời của giáo viên Thể dục đã được thay thế, sửa đổi từ năm 1993! Tuy nhiên, phải đến năm 2000 thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội mới có thông báo thay đổi chế độ lao động dành cho giáo viên dạy Thể dục! Vậy là thế nào?

Hiện tại, tiền ngoài trời của giáo viên dạy thể dục đã bị cắt

Tìm hiểu thêm mới biết: ngày 5.5.2000, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 471/2000/QĐ –BLĐTBXH về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của bộ này. Trong số 91 văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ, có Thông tư số 01/TT- LB ra ngày 10.1.1990 quy định một số chế độ đối với giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao. Theo Quyết định 471 thì chế độ dành cho giáo viên Thể dục được quy định trong Thông tư số 01 năm 1990 sẽ được thay thế bằng Nghị định 25 và 26 của Chính phủ ngày 23.5.1993. Nghĩa là từ tháng 5.1993 trở đi, giáo viên dạy Thể dục sẽ hưởng chế độ theo Nghị định 25 và 26 của Chính phủ! Nhưng từ đó đến nay rất nhiều người... không hay biết, 20 năm nay, giáo viên dạy Thể dục vẫn lãnh tiền ngoài trời theo Thông tư 01 ra đời năm 1990 cho mãi đến tháng 3 năm 2010 thì bị cắt!

Lên mạng internet dò tìm Nghị định 25 và 26 của Chính phủ xem chế độ của giáo viên dạy Thể dục được quy định như thế nào. Tuy nhiên, nội dung của hai nghị định này chỉ nói về việc điều chỉnh lương tối thiểu vào thời điểm năm 1993. Riêng Nghị định 25 có quy định một số loại phụ cấp dành cho cán bộ công nhân viên chức và lực lượng vũ trang nhưng không thấy quy định cụ thể dành cho giáo viên dạy Thể dục.

Sắp tới, giáo viên Thể dục hưởng chế độ ngoài trời như thế nào, có được hưởng tiền ngoài trời nữa không, nếu có thì khi nào được lãnh, mức được lãnh là bao nhiêu? Trả lời câu hỏi này, vị cán bộ kể trên nói bà cũng không biết được!

VIỆT ĐÔNG