Mùa cá đồng

Có người nông dân chia sẻ rằng khi những cơn mưa nặng hạt, trên những cánh đồng nước dâng trắng xoá, cá cũng “mừng nước” mà về.

Mùa cá đồng
Mùa cá đồng

Bài, ảnh: Vi Xuân

Thiết kế: Ngọc Trâm