Mùa thả diều

Mùa thả diều
Mùa thả diều
Mùa thả diều

Bài, ảnh: Thành Huỳnh Đức

Thiết kế: Ngọc Trâm