BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2015 với các đối tượng như thế nào?

Cập nhật ngày: 30/03/2015 - 12:08

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là 26%/tháng, trong đó người lao động đóng 8% và doanh nghiệp đóng 18%.

 
Kể từ 1-1-2015, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị đều thuộc đối tượng đồng thời giam gia BHXH với mức đóng 26%. Ngoài ra, người lao động cũng phải tham gia bắt buộc bảo hiểm y tế (mức đóng 4,5%, trong đó người lao động đóng 3%, doanh nghiệp đóng 1%) và bảo hiểm thất nghiệp 2% (người lao động và doanh nghiệp mỗi bên đóng 1%).
 
muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-infonet.jpg
Người lao động làm việc đủ 3 tháng tại các cơ quan, doanh nghiệp đều phải đóng BHXH bắt buộc 26%/tháng.
 
Mức tiền lương làm cơ sở đóng BHXH, đối với lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương có Nhà nước quy định thì căn cứ đóng BHXH là hệ số lương tháng theo ngạch, bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.
 
Mức tiền lương tháng thấp nhất để đóng BHXH là mức lương cơ sở và mức tiền lương tối đa để đóng BHXH là 20 lần mức lương cơ sở.
 
Đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định là người sử dụng lao động thì căn cứ để đóng BHXH là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Mức tiền lương thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng, mức tiền lương tối đa để tính mức đóng BHXH là 20 lần mức lương cơ sở.
 
Lương đóng bảo hiểm là do doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động và không được thấp hơn mức lương tối thiểu quy định vùng từ ngày 1-1-2015.
 
Nguồn Infonet


 
Liên kết hữu ích