baotayninh.vn

Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mực nước hồ Dầu Tiếng tăng cao trong tháng 9 

Cập nhật ngày: 08/09/2023 - 23:52

BTN - Tháng 9 hằng năm là thời gian chính lũ trên lưu vực hồ Dầu Tiếng

Mực nước hồ Dầu Tiếng dự báo đạt đỉnh trong tháng 9.

Theo Viện Quy hoạch thuỷ lợi miền Nam, dòng chảy về hồ Dầu Tiếng ước tính trong tuần qua là 314,06m3/s với xu thế lớn nhất vào giữa tuần. Đánh giá chung, đến thời điểm hiện tại, dòng chảy về hồ năm 2023 lớn hơn so với trung bình nhiều năm và nhỏ hơn so với năm 2022, đây là thời gian chính lũ theo quy luật hằng năm trên lưu vực hồ Dầu Tiếng.

Theo đó, dung tích hồ có xu thế tăng trong tuần qua, từ 1.157,96 triệu mét khối ngày 30.8 lên 1.220,26 triệu mét khối ngày 4.9. Tính đến ngày 4.9, dung tích hồ Dầu Tiếng chiếm 77,23% tổng dung tích toàn bộ, lớn hơn so với trung bình nhiều năm và nhỏ hơn so với năm 2022 (1.243,4 triệu mét khối) cùng thời kỳ.

Mực nước hồ cũng có xu thế tăng trong tuần qua, mực nước ngày 4.9 đạt 22,67m. Trong tuần qua, hồ vận hành xả tràn lưu lượng trung bình 36m3/s; đồng thời chuyển nước từ hồ Phước Hoà về hồ Dầu Tiếng với lưu lượng trung bình 50m3/s.

Viện Quy hoạch thuỷ lợi miền Nam nhận xét, tháng 9 hằng năm là thời gian chính lũ trên lưu vực hồ Dầu Tiếng, dòng chảy lũ sẽ có xu hướng tăng dần đến đỉnh lũ vào giữa tháng 9 hoặc tháng 10. Đến ngày 4.9, hồ Dầu Tiếng vận hành bảo đảm  yêu cầu theo quy trình vận hành liên hồ số 1895, giá trị mực nước hồ yêu cầu từ ngày 1.9 - 16.9 hằng năm là 23,3m, tính đến thời điểm hiện tại, mực nước hồ Dầu Tiếng là 22,67m, thấp hơn 0,63m so với giá trị mực nước yêu cầu theo quy trình vận hành.

Dự báo lượng mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng từ ngày 4-10.9 biến đổi từ 10-50mm; dòng chảy về hồ tăng trong tuần tới, với giá trị dòng chảy về hồ trung bình khoảng 245,6m3/s. Diễn biến dung tích và mực nước hồ dự báo gia tăng trong tuần tới, kết quả dự báo chưa xem xét tới điều tiết cấp nước qua cống; dung tích hồ ngày 8.9 dự báo là 1.302,15 triệu mét khối, tương đương 82,41% dung tích toàn bộ.

Theo đánh giá dòng chảy lũ nhiều năm trên lưu vực hồ Dầu Tiếng, thời gian này đi vào chính lũ, vì vậy, dự báo dòng chảy về hồ sẽ có xu hướng gia tăng. Mực nước hồ ngày 4.9 là 22,67m, thấp hơn 0,63m so với giá trị mực nước hồ lớn nhất yêu cầu từ ngày 1.9 - 16.9 hằng năm là 23,3m trong quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Đồng Nai theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25.12.2019.

Dự báo tổng lượng dòng chảy lũ tháng 9.2023 về hồ Dầu Tiếng khoảng 572 triệu mét khối. Căn cứ quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Đồng Nai, Viện Quy hoạch thuỷ lợi miền Nam khuyến nghị, cân nhắc điều tiết vào nửa cuối tháng 9 với lượng xả khoảng 150 triệu mét khối nhằm bảo đảm dung tích hồ đầu tháng 10.2023 vào khoảng 1.408,82 triệu mét khối, tương đương 89,17% Wtk, ứng với dung tích trống 172 triệu mét khối cho dòng chảy lũ trong tháng 10 và tháng 11.

Những ngày tiếp theo dự báo có mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng và hạ lưu hồ Dầu Tiếng. Vì vậy, mực nước và dung tích hồ khả năng gia tăng, mực nước hồ dự báo trong trường hợp chưa xem xét điều tiết đến ngày 8.9 là 23,09m, thấp hơn so với mực nước dâng bình thường khoảng 1,31m và dung tích ước đạt 1.302,15 triệu mét khối, bằng 82,41% Wtk. Mực nước tại trạm thuỷ văn hạ lưu hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông dự báo giảm trong những ngày tới do ảnh hưởng chủ đạo bởi thuỷ triều.

Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi miền Nam, các địa phương hạ lưu hồ Dầu Tiếng tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Viện Quy hoạch thuỷ lợi miền Nam cập nhật tình hình khí tượng và thuỷ văn, bảo đảm thông tin mới nhất để có những biện pháp ứng phó kịp thời trong điều kiện thời tiết xấu.

Thế Nhân