Mừng sinh nhật Bác

Mừng sinh nhật Bác
Mừng sinh nhật Bác

Bài, ảnh: Thành Huỳnh Đức

Thiết kế: Ngọc Trâm