MyPublicWiFi: Chia sẻ WiFi hỗ trợ Firewall và URL Logging

Cập nhật ngày: 21/12/2011 - 08:31

MyPublicWiFi không chỉ cho phép bạn chia sẻ internet cho nhiều máy tính thông qua mạng WiFi mà còn hỗ trợ tường lửa (Firewall) và xem lịch sử truy cập (URL Logging).

Mặc dù Windows 7 đã tích hợp sẵn tính năng Ad-hoc cho phép bạn chia sẻ mạng internet thông qua WiFi, nhưng Ad-hoc lại không hỗ trợ tường lửa, không xem được ai đang truy cập thông qua mạng WiFi do bạn thiết lập và cũng không theo dõi được lịch sử truy cập, gây khó khăn trong việc quản lý. Phần mềm MyPublicWiFi sẽ giúp bạn khắc phục những yếu điểm đó.

Đầu tiên, bạn cần thiết lập trạm phát internet thông qua sóng WiFi bằng cách mở thẻ Setting từ giao diện chính của chương trình, đánh dấu trước tùy chọn Automatic Hotspot configuration, đặt tên trạm phát tại mục Network name (SSID), mật khẩu kết nối tại mục Network key (chiều dài mật khẩu ít nhất 8 ký tự), đánh dấu trước tùy chọn Enable Internet Sharing. Xong, nhấn Setup and Start Hotspot.

Tại máy khách, bạn chỉ việc dò sóng WiFi sẽ thấy ngay tên trạm phát vừa thiết lập xuất hiện trong danh sách, bạn tiến hành kết nối như cách thông thường.

Mỗi khi có máy kết nối internet thông qua trạm phát WiFi do bạn thiết lập, bên dưới thẻ Clients sẽ xuất hiện tên, địa chỉ MAC và địa chỉ IP của máy đó.

Để bật tường lửa (Firewall) nhằm ngăn chặn việc sử dụng các trình chia sẻ file ngang hàng (P2P) như eDonkey, BitTorrent,… làm nghẽn mạng, bạn chỉ việc mở thẻ Management, đánh dấu trước tùy chọn Enable Firewall to prevent the use of file-sharing software or P2P Protocols.

Để bật chức năng theo dõi lịch sử truy cập của máy khách, bạn đánh dấu trước tùy chọn Enable URL Log nằm bên dưới thẻ Management. Muốn xem lại lịch sử truy cập, bạn nhấn nút Show URL-Logging, mở file tương ứng với ngày muốn xem từ thư mục UrlLog.

 

 

MyPublicWiFi có dung lượng 1 MB, tương thích với mọi Windows, tải về miễn phí tại đây.

H.T (st)


Liên kết hữu ích