BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao năng lực làm công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 27/05/2024 - 01:30

BTNO - Vừa qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tham dự có hơn 200 cán bộ, công chức phụ trách “Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ”, công tác bình đẳng giới cấp huyện, xã, phường, thị trấn.

Bà Nguyễn Thị Kỳ đang trao đổi cùng các học viên.

Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kỳ - Nguyên Cố vấn chương trình tại Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (Văn phòng Quốc hội) cung cấp những nội dung, kiến thức và kỹ năng về công tác bình đẳng giới và những kiến thức chung về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp về những vấn đề đang đặt ra đối với pháp luật về bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép chính sách, các vấn đề về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Có hơn 200 cán bộ, công chức cấp huyện, xã tham gia tập huấn.

Cũng qua hội nghị tập huấn nhằm tăng cường năng lực thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thực hiện chính sách, pháp luật cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới, từ đó chủ động thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu trong công tác bình đẳng giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ngọc Diêu