Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

Na-soap và hành trình tái chế dầu ăn đã qua chế biến

Na-soap và hành trình tái chế dầu ăn đã qua chế biến
Na-soap và hành trình tái chế dầu ăn đã qua chế biến
Na-soap và hành trình tái chế dầu ăn đã qua chế biến
Na-soap và hành trình tái chế dầu ăn đã qua chế biến
Na-soap và hành trình tái chế dầu ăn đã qua chế biến
Na-soap và hành trình tái chế dầu ăn đã qua chế biến
Na-soap và hành trình tái chế dầu ăn đã qua chế biến

Bài, ảnh: Phương Thuý - Tâm Giang

Thiết kế: Ngọc Trâm