BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2009, ngành Thuỷ sản Tây Ninh đạt kết quả khả quan

Cập nhật ngày: 14/12/2009 - 02:02

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, giá trị sản xuất thuỷ sản năm 2009 của tỉnh đạt ước đạt 91 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2008.

Tổng sản lượng thuỷ sản ước được khoảng 10.200 tấn, vượt hơn 20% so với kế hoạch và tăng gần 20% so năm 2008. Trong đó sản lượng khai thác gần 3.000 tấn, sản lượng nuôi trồng khoảng 7.200 tấn. Sản lượng khai thác thuỷ sản có chiều hướng ổn định. Nguyên nhân do công tác thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng được duy trì thực hiện hằng năm và công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các ngư cụ cấm khai thác được tổ chức thực hiện thường xuyên, nhằm tạo điều kiện tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân (phải) thả cá giống xuống hồ Dầu Tiếng ngày 6.11.2009.

Trong năm 2009, ngành chức năng đã triển khai thực hiện quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại ở động vật, sản phẩm động vật trong nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời thống kê, cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các huyện nắm bắt tình hình triển khai thực hiện 5 dự án xây dựng nhà máy chế và nuôi cá tra xuất khẩu.

D.H