BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2009, Tây Ninh trồng mới hơn 1.000 ha rừng

Cập nhật ngày: 03/01/2010 - 05:46

Một hộ dân trồng rừng trên đất đã xử lý.

Từ khi chuyển sang thực hiện Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 661) vào năm 1999 thì diện tích trồng mới rừng ở Tây Ninh mỗi năm một giảm- từ 1.000 ha/năm xuống còn 700 ha/năm và mấy năm gần đây chỉ còn trên dưới 100 ha/năm do vướng phải tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Năm 2009 lãnh đạo tỉnh chủ trương giải quyết dứt điểm tình trạng này nên diện tích trồng mới rừng tăng đột biến.

Tháng 5.2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định 875 về giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích để chuyển sang trồng rừng; đồng thời kế hoạch trồng mới rừng năm 2009 thuộc Chương trình 661 được nâng lên là 700 ha- cao gấp 7 lần kế hoạch trồng mới rừng năm 2008 (chỉ có 100 ha). Tháng 6.2009, tất cả các địa phương có rừng đồng loạt tiến hành triển khai thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh, song song đó BQL các dự án rừng tiến hành thiết kế diện tích trồng mới rừng, cơ bản trên các diện tích đất bao, lấn chiếm sẽ giải toả. Từ đó diện tích trồng mới rừng tăng rất nhanh.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối năm 2009 tổng diện tích rừng trồng mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện được là 1.009,9 ha- vượt kế hoạch hơn 20%. Trong đó, diện tích rừng trồng mới theo Chương trình 661 ở các dự án rừng thực hiện được là 869,4 ha- vượt kế hoạch 24% và diện tích trồng mới rừng ngoài dự án 661 là 140,5 ha. Trong các dự án 661 thì Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng vượt kế hoạch cao nhất- hơn 28% với tổng diện tích rừng trồng mới được 525,2 ha/ kế hoạch là 410 ha; kế đến là Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát, trồng mới được 184,1 ha rừng/kế hoạch là 150 ha, vượt 22,7%; và Khu rừng VH-LS Chàng Riệc trồng mới được 160 ha rừng/140 ha kế hoạch, vượt 14,3%. Ngoài ra, diện tích trồng mới rừng ngoài dự án 661 gồm: Tỉnh đội trồng mới được thêm 92,5 ha rừng ở đảo Nhím trong hồ Dầu Tiếng và Trung tâm tái hiện di tích lịch sử cách mạng miền Nam cũng trồng được 48 ha rừng tại Bời Lời, huyện Trảng Bàng.

Do kết quả trồng mới rừng năm 2009 đạt cao nhất từ trước đến nay, nên công tác chuẩn bị cây con giống có bị động, đến gần cuối vụ trồng mới cây con giống sản xuất trong tỉnh không đủ đáp ứng nhu cầu trồng rừng, các dự án rừng phải tìm mua cây con giống ngoài tỉnh với giá cao hơn. Năm 2010, công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích được tiếp tục thực hiện, nên diện tích trồng mới rừng chắc chắn sẽ cao. Rút kinh nghiệm năm 2009, năm nay ngành chức năng sẽ cố gắng chuẩn bị cây con giống đầy đủ để tránh tình trạng bị động như năm rồi.

SƠN TRẦN