BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2009: Thu phí xăng dầu vượt cao so với dự toán

Cập nhật ngày: 28/11/2009 - 05:10

 

Xăng tiêu thụ trong tỉnh ngày càng tăng.

Trong nhiều năm qua, khoản thu phí xăng dầu là một trong những khoản thu thường xuyên không đạt chỉ tiêu dự toán ở Tây Ninh. Tuy nhiên đến năm 2009 chỉ trong 10 tháng số thu từ phí xăng dầu đã vượt cao hơn chỉ tiêu dự toán cả năm.

Theo báo cáo của Cục Thuế Tây Ninh, dự toán thu phí xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2009 là 90 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2009 ngành thuế đã thu được từ phí xăng dầu là 130,8 tỷ đồng- đạt hơn 150% kế hoạch thu cả năm. Được biết, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có gần 300 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó có khoảng 120 cửa hàng thuộc doanh nghiệp Nhà nước. Năm 2008, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ký hợp đồng với 2 đơn vị trực thuộc doanh nghiệp đầu mối là Công ty Xăng dầu Tây Ninh và Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh, và 5 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, với tổng lượng xăng dầu tiêu thụ hằng năm không dưới 350 triệu lít. Tuy nhiên từ năm 2008 trở về trước Tây Ninh chỉ thu được khoảng phân nửa phí xăng dầu trên tổng lượng tiêu thụ trên địa bàn do quy định doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối ở địa phương nào thì nộp phí ở địa phương đó. Tại Tây Ninh lúc đó chỉ có 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được coi là đầu mối nộp phí xăng dầu cho Tây Ninh là Công ty Xăng dầu Tây Ninh và Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh với lượng xăng dầu chỉ chiếm khoảng phân nửa tổng lượng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Còn các tổng đại lý trên địa bàn tỉnh, cũng chiếm khoảng phân nửa tổng lượng xăng dầu tiêu thụ trong toàn tỉnh, nhưng không nộp phí xăng dầu trong tỉnh do doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu cho các tổng đại lý đã nộp phí xăng dầu ở tỉnh, thành khác. Do vậy, từ năm 2008 trở về trước Tây Ninh không năm nào thu phí xăng dầu đạt chỉ tiêu dự toán.

Từ cuối năm 2008, bước sang năm 2009 ngành chức năng vận động một số tổng đại lý chuyển sang hình thức chi nhánh của doanh nghiệp đầu mối để đưa nguồn thu phí xăng dầu về cho tỉnh. Kết quả có 2 tổng đại lý trên địa bàn tỉnh chấp thuận thành lập chi nhánh ở Tây Ninh là chi nhánh xăng dầu Long Vân và chi nhánh xăng dầu Thanh Trâm. Từ khi thành lập chi nhánh, 2 đơn vị kinh doanh xăng dầu này đã nộp phí xăng dầu cho Tây Ninh, nâng tổng số đơn vị nộp phí xăng dầu cho tỉnh lên 4 đơn vị, góp phần nâng cao khoản thu phí xăng dầu năm 2009.

Hai tháng cuối năm 2009, Cục Thuế ước tính tiếp tục thu thêm khoản phí xăng dầu được hơn 24 tỷ đồng nữa, nâng tổng thu phí xăng dầu cả năm 2009 lên khoảng 155 tỷ đồng. Với số thu này, năm 2009 ngành Thuế ước thực hiện thu phí xăng dầu hơn 172% dự toán và đạt 230,5% so với năm 2008.

SƠN TRẦN