BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2009: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hàng chục tỷ đồng

Cập nhật ngày: 22/11/2009 - 06:00

Thông tin từ UBND tỉnh cho biết, đến giữa tháng 11.2009, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 15,25 tỷ đồng tiền mua tài sản, phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc và tiền đền bù giải toả. Trong đó, cấp tỉnh cắt giảm 15,242 tỷ đồng, cấp huyện cắt giảm được 9,66 triệu đồng.

Trong lĩnh vực mua sắm tài sản từ kinh phí hành chính sự nghiệp, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cắt giảm được gần 2,2 tỷ đồng.

Năm 2009, toàn tỉnh tiết kiệm trên 20 tỷ đồng qua đấu thầu và thẩm định quyết toán đầu tư XDCB.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản Nhà nước, qua thực hiện đấu thầu và thẩm định quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản đã tiết kiệm gần 20,3 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh tiết kiệm được gần 18,5 tỷ (tiết kiệm gần 16,8 tỷ từ đấu thầu 49 gói thầu; tiết kiệm gần 1,7 tỷ từ thẩm định quyết toán 92 hồ sơ); cấp huyện tiết kiệm trên 1,8 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các doanh nghiệp Nhà nước  (thực hiện cổ phần hoá, đến nay tỉnh còn 8 DNNN), chỉ trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị này đã tiết kiệm được trên 4,7 tỷ đồng.

HOÀNG THI


 
Liên kết hữu ích