Năm 2010, mua 50.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Cập nhật ngày: 02/03/2010 - 05:35

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính mua 50.000 tấn gạo để bổ sung lương thực dự trữ quốc gia năm 2010.

Kinh phí mua gạo dự trữ được trích từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 là 30 tỷ đồng và 420 tỷ đồng chưa sử dụng trong tổng số vốn 1.300 tỷ đồng từ nguồn dư dự toán và tăng thu ngân sách Trung ương năm 2008 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo bổ sung 35,2 tỷ đồng từ dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ương năm 2009 đã được Quốc hội phê duyệt để chi phí cho việc nhập, bảo quản và sửa chữa kho (bao gồm cả thanh toán nợ khối lượng năm 2009).

Trước đó, sáng 25/2, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cũng đã chỉ đạo 30 doanh nghiệp (DN) thành viên mua 1 triệu tấn gạo dự trữ để bình ổn giá lúa vụ đông xuân tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch VFA cho biết, theo kế hoạch, trong tháng 3, các DN sẽ mua 600.000 tấn gạo và 400.000 tấn còn lại sẽ được mua hết trong tháng 4 vừa đúng thời điểm người dân ĐBSCL kết thúc thu hoạch vụ Đông Xuân.

Theo chỉ đạo của VFA, các DN thành viên căn cứ vào tình hình thực tế thị trường để quyết định giá mua lúa gạo, nhưng không được mua với giá thấp hơn 4.000 đồng/kg lúa tại kho đối với lúa khô đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

(Theo chinhphu.vn)