Năm 2010: Ngành thanh tra phát hiện sai phạm hơn 9,2 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 26/01/2011 - 10:41

Tin liên quan:

>> Xây dựng cơ bản: Thanh tra đến đâu, thấy sai đến đó

Ngày 24.1.2011, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2010. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo, đạo diện các sở, ban ngành trong tỉnh và gần 100 cán bộ, thanh tra viên trong ngành.

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2010 nêu rõ, thực hiện kế hoạch thanh tra đã được UBND tỉnh phê duyệt, toàn ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác từ thanh tra kinh tế xã hội, giải quyết khiếu nại- tố cáo, phòng, chống tham nhũng đến xây dựng lực lượng ngành.

Về hoạt động thanh tra kinh tế- xã hội, toàn ngành đã tổ chức thực hiện được 243 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 167,58% kế hoạch đề ra. Hiện nay, đã kết thúc 237 cuộc thanh tra, kiểm tra. Các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào một số lĩnh vực: thanh tra hành chính ở các ngành quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản, công tác phòng chống tham nhũng, quản lý- sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thanh tra chuyên ngành. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại các nơi được thanh tra với tổng số tiền là 9.244,14 triệu đồng. Thanh tra đã quyết định thu hồi và kiến nghị thu hồi 5.908,18 triệu đồng; yêu cầu loại khỏi quyết toán số tiền 1.158,13 triệu đồng; thu hồi cho đơn vị số tiền lương chi không đúng quy định 1.238,28 triệu đồng; xử lý khác 939,54 triệu đồng. Đến nay, các cơ quan thanh tra đã thu hồi được 2.214,64 triệu đồng. Ngành thanh tra đã đề nghị kiểm điểm 15 tập thể, 3 cá nhân và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 1 vụ với 3 người. Thanh tra các sở, ngành đã ban hành 75 quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 1.101,45 triệu đồng và đã thu nộp ngân sách 549,92 triệu đồng.

Trạm Y tế xã Thanh Điền, một trong những công trình có sai phạm trong xây dựng

Trong công tác giải quyết khiếu nại- tố cáo, Thanh tra tỉnh xác định công tác tiếp dân là khâu quan trọng nhất trong giải quyết khiếu nại- tố cáo của công dân nên đã quan tâm cử cán bộ có năng lực, am hiểu về chính sách pháp luật để tiếp công dân thường xuyên. Trong năm, các Phòng tiếp dân của tỉnh và huyện, thị đã tham mưu tốt và sắp xếp lịch cho lãnh đạo tiếp dân. Lãnh đạo các cấp đã tiếp dân được 331 kỳ với 2.988 lượt người dân, các Phòng tiếp dân đã làm thủ tục tiếp nhận 1.422 đơn, trong đó có 1.348 đơn khiếu nại và 74 đơn tố cáo, tăng 11,4% so cùng kỳ. Đơn thuộc thẩm quyền của lãnh đạo các cấp giao cho ngành thanh tra giải quyết là 429 đơn (tăng 7,5% so cùng kỳ), trong đó có 9 đơn tố cáo. Các đơn vị trong ngành đã xác minh, giải quyết 370 đơn, trong đó có 7 đơn tố cáo, đạt 86, 24%. Số đơn còn lại đang được tiếp tục xác minh, giải quyết.

Về công tác phòng chống tham nhũng, ngành Thanh tra đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng được 26.283 cuộc với 940.807 lượt người tham dự. Kết hợp chặt chẽ công tác thanh tra với công tác phòng, chống tham nhũng, mỗi khi thanh tra phát hiện sai phạm, ngành làm việc ngay với cơ quan chức năng để thống nhất làm rõ hành vi vi phạm. Trong năm 2010, Thanh tra tỉnh đã phát hiện sai phạm 300 triệu đồng có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công chức ngành thanh tra đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt các mặt công tác: thanh tra kinh tế- xã hội, giải quyết khiếu nại- tố cáo, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và từng bước xây dựng ngành vững mạnh.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, nhân viên ngành thanh tra cần tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ thanh tra. Có kế hoạch rà soát, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, trau dồi rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ thanh tra. Củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy thanh tra nhằm đáp ứng nhiệm vụ và hoàn thành chương trình công tác năm 2011 mà UBND tỉnh đã phê duyệt.

VÕ CƯỜNG