BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2010: Nhiều cấp công đoàn hoàn thành kế hoạch trước thời hạn

Cập nhật ngày: 22/01/2011 - 11:28

(BTNO)- Nhằm hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2010, vào ngày 17.9.2010 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tây Ninh đã phát động thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích hoàn thành kế hoạch năm 2010 với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả” và “bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vương Văn Lai trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Các cấp công đoàn căn cứ vào kế hoạch chỉ tiêu được giao của đơn vị để chủ động phối hợp với chuyên môn lập kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua với các hình thức phong phú, đa dạng và mục tiêu cụ thể, thiết thực như: đăng ký công trình sản phẩm mới, đăng ký giao ước thi đua trên các công trình trọng điểm. Qua đợt phát động, đã có 9 LĐLĐ huyện, thị xã, 3 công đoàn ngành, công đoàn viên chức, công đoàn các khu công nghiệp và 27 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh đăng ký thi đua với 157 công trình, sản phẩm, việc làm hữu ích trị giá 15.775 triệu đồng, trong đó làm lợi 1.800 triệu đồng.

Điển hình là một số đơn vị: Công đoàn cơ sở Công ty cơ khí Tây Ninh đăng ký sản xuất hàng hoá xuất khẩu và các thiết bị chiếu sáng với tổng trị giá 22 tỷ 480 triệu đồng. Đơn vị đã hoàn thành trước thời gian 15 ngày và làm lợi 1.115 triệu đồng. Chợ Thị xã Tây Ninh đăng ký hoàn thành thu ngân sách năm 2010 với chỉ tiêu 1.000 triệu đồng, kết quả đã thu được 1.386,6 triệu đồng, đạt 138,6% và hoàn thành kế hoạch trước 2 tháng. Chi cục thuế huyện Châu Thành đăng ký hoàn thành thu thuế là 43 tỷ 70 triệu đồng và đã thu được 55 tỷ 754 triệu đồng, đạt 129,45% và hoàn thành kế hoạch trước 25 ngày. Chi cục thuế Hoà Thành đăng ký thu thuế quý IV là 20 tỷ đồng. Đã thu được 21 tỷ 167 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch và hoàn thành kế hoạch trước 31 ngày…

Qua đợt phát động thi đua “90 ngày về đích”, LĐLĐ các huyện, thị và Công đoàn các ngành đã tổng kết và khen thưởng 80 tập thể. LĐLĐ tỉnh đã tặng bằng khen cho 36 đơn vị và 32 cá nhân Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vương Văn Lai trao bằng khen cho các đơn vị thi đua nước rút 90 ngày về đích và hoàn thành nhiệm vụ năm 2010.

Võ Cường