Năm 2010 phát hiện sai phạm kinh tế hơn 7.800 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 05/01/2011 - 10:43

Ngày 5.1, tại TP HCM, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

Trong năm qua, toàn ngành thanh tra đã triển khai gần 103.000 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội. Qua đó đã phát hiện thiếu sót, sai phạm về kinh tế hơn 7.800 tỷ đồng và gần 28.000 ha đất.

Ngành đã kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước 3.600 tỷ đồng, 22.000 ha đất và đã thu hồi được 493 tỷ đồng, 2.300 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 908 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 830 tập thể, 2.800 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 112.000 tổ chức, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 62 vụ việc.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã giải quyết 70.000 vụ việc thuộc thẩm quyền và hơn 1.000 vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài.

Cũng trong năm qua, ngành thanh tra đã phát hiện 133 vụ, 193 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tài sản gần 634 tỷ đồng, đã thu 122 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 53 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 21 vụ, xử lý trách nhiệm 13 người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Nhìn chung, kết quả các mặt công tác trong năm của toàn ngành thanh tra có sự phát triển quan trọng về chất và lượng, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước của các ngành, các đơn vị, hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực, góp phần ổn định chính trị - xã hội, kiềm chế được tệ nạn tham nhũng.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: thanh tra nhiều nhưng việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm còn hạn chế, tác dụng ngăn ngừa vi phạm chưa cao, thanh tra hành chính công vụ chưa được chú trọng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển biến chưa đủ mạnh, giải quyết còn chậm, số vụ việc còn tồn đọng, kéo dài vẫn còn nhiều; tình trạng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp trong khi việc thực hiện giải pháp phòng ngừa còn chậm và phát hiện, xử lý tham nhũng kết quả chưa cao…

Trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2011, đặc biệt là triển khai thực hiện Luật Thanh tra mới, ngành đã đưa vào nội dung rất quan trọng. Một là thanh tra cấp trên được quyền xem xét và thanh tra lại các cuộc thanh tra của cấp dưới nếu như thấy việc đó là chưa thỏa đáng.

Thứ hai là có kiến nghị, đưa ra các giải pháp để thực hiện các kết luận sau thanh tra. Tức là sau thanh tra quy định cơ quan nào có trách nhiệm phải thi hành và trong thời gian bao lâu phải thi hành. Nếu không thi hành thì kiến nghị xử lý trách nhiệm hoặc là hành chính hoặc là hình sự.

(Theo VOV)