BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2010: Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất

Cập nhật ngày: 29/01/2010 - 05:37

Giữa tháng 1.2010, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và các phòng giao dịch các ngân hàng thương mại ngoài địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng trong năm 2010 để đầu tư mới phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 11.12.2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 2072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2010 Nhà nước tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay trung và dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân thuộc một số ngành, lĩnh vực kinh tế theo cơ chế quy định tại Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 4.4.2009 của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức tín dụng cho vay vốn hỗ trợ lãi suất bao gồm: ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (gọi chung là ngân hàng thương mại). Đối tượng được hỗ trợ lãi suất gồm các khoản vay trung và dài hạn ngân hàng thương mại bằng đồng Việt Nam thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế: nông nghiệp và lâm nghiệp; thuỷ sản; công nghiệp, chế biến; hoạt động khoa học công nghệ; hoạt động thu mua và kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản, muối. Mức lãi suất hỗ trợ là 2%/năm đối với những khoản vay phát sinh trong năm 2010. Thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng- kể từ khi giải ngân khoản vay trong năm 2010. Quyết định 2072/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2010.

Năm 2009 có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì được sản xuất ổn định nhờ được hỗ trợ lãi suất

Ông Nguyễn Tiến Phúc- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên để thực hiện tốt nhất, đồng thời tuyên truyền rộng rãi cho mọi người dân biết chủ trương tiếp tục cơ chế hỗ trợ lãi suất trong năm 2010. Các ngân hàng thương mại không được từ chối hỗ trợ lãi suất nếu các khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất. Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thanh tra theo thẩm quyền tình hình thực hiện quy định của pháp luật về hỗ trợ lãi suất.

Được biết, năm 2009 tổng dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất ở các ngân hàng thương mại thực hiện đạt hơn 3.400 tỷ đồng- chiếm đến gần 40% tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng với hơn 84.100 khách hàng. Trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiếm tỷ trọng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất cao nhất. Theo đánh giá của Chi nhánh NHNN tỉnh thì năm 2009 chính sách hỗ trợ lãi suất đã góp phần tích cực giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, giải phóng hàng tồn kho, dự trữ thêm nguyên liệu đầu vào… Từ đó, các doanh nghiệp chủ động trong sản xuất- kinh doanh, duy trì hoạt động và việc làm cho công nhân. Kết quả là hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong năm 2009 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đều có tăng trưởng đáng kể, góp phần vào sự phát triển chung cả tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng GDP 10,7% so với năm trước.

S.T