Năm 2011: giải quyết việc làm cho khoảng 22.000 lao động

Cập nhật ngày: 18/11/2011 - 12:36

(BTNO) – Theo Sở LĐ-TB&XH, đến tháng 10.2011, đã giải quyết việc làm cho 20.054 lao động – so cùng kỳ tăng gần 24%.

Ước thực hiện năm 2011, khoảng 22.000 lao động được giải quyết việc làm – đạt 110% so với kế hoạch. Trong đó, số lao động vào làm việc tại các loại hình doanh nghiệp là 18.850 người, xuất khẩu lao động 150 người. Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm cũng đã cho vay 260 dự án với số tiền lên đến 28,38 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 3.000 lao động.  

Hiện toàn tỉnh có 3.374 doanh nghiệp và hợp tác xã với 142.995 lao động. Trong đó có 47 doanh nghiệp Nhà nước sử dụng 13.507 lao động, 142 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 62.185 lao động, 3.103 doanh nghiệp dân doanh với 36.725 lao động và 82 HTX với 30.578 lao động.

Dự kiến trong tháng 11 và 12.2011, Sở LĐ-TB&XH sẽ tổ chức khai trương Phiên giao dịch việc làm lần I nhằm giúp cho người lao động có có hội tìm việc làm phù hợp.

Đến tháng 10.2011, số lao động đăng ký thất nghiệp trên toàn tỉnh là 5.780 người, số nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 5.208 người, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là 5.129 người.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH, trong 10 tháng năm 2011, đã đào tạo nghề cho 18.410 người – đạt tỷ lệ 85,63% so kế hoạch. Trong đó, mở 47 lớp đào tạo nghề cho 1.496 lao động nông thôn. Trong tháng 11 và tháng 12.2011, đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp và đào nghề cho lao động nông thôn được thêm 3.050 người. Ước cả năm, đào tạo nghề cho 21.460 người - đạt tỷ lệ 99,81% so với kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 37%.

Dự kiến, trong tháng 11 và 12.2011, Sở LĐ-TB&XH sẽ tổ chức khai trương Phiên giao dịch việc làm lần I, sau đó sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ tiếp theo, nhằm giúp cho người lao động có có hội tìm việc làm phù hợp. Dự thảo kế hoạch năm 2012, Sở LĐ-TB&XH đề ra chỉ tiêu tạo việc làm cho 20.000 lao động, đào tạo nghề cho 21.500 người, trong đó dạy nghề cho 5.000 lao động nông thôn với tổng kinh phí lên đến 5 tỷ đồng. Ngoài ra, dự kiến ngành LĐ-TB&XH cũng sẽ đầu tư khoảng 6 tỷ đồng đê nâng cao năng lực dạy nghề.

Đ.H.T