Năm 2011: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hiến máu

Cập nhật ngày: 03/12/2011 - 11:48

(BTNO)- Trong tháng 11.2011, toàn tỉnh đã vận động hiến được 581 đơn vị máu (ĐVM). Tính từ đầu năm đến nay, Tây Ninh đã vận động hiến được 8.107 ĐVM, đạt 122,28%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hiến máu năm 2011.

Hiến máu tình nguyện

Trong tháng, có 6 đơn vị vận động người tham gia hiến máu là: huyện Hòa Thành vận động được 95 người hiến 95 ĐVM, nâng tổng số máu đã hiến lên 971 ĐVM, đạt 148,47% chỉ tiêu cả năm; huyện Tân Châu vận động được 115 người hiến 115 ĐVM nâng tổng số máu đã hiến lên 880 ĐVM, đạt 142,63% chỉ tiêu cả năm; huyện Gò Dầu vận động được 179 người hiến 179 ĐVM, nâng tổng số máu đã hiến lên 852 ĐVM, đạt 130,28% chỉ tiêu cả năm; huyện Trảng Bàng vận động được 124 người hiến 124 ĐVM nâng tổng số máu đã hiến lên 736 ĐVM, đạt 110,51% chỉ tiêu cả năm; huyện Tân Biên vận động được 64 người hiến 64 ĐVM nâng tổng số máu đã hiến lên 570 ĐVM, đạt 96,12% chỉ tiêu cả năm; huyện Châu Thành vận động được 4 người hiến 4 ĐVM nâng tổng số máu đã hiến lên 451 ĐVM, đạt 70,25% chỉ tiêu cả năm.

Như vậy, tính đến nay đã có 11/19 đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hiến máu năm 2011 gồm 6 huyện, thị xã và 6 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Võ Cường