BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2011, Tây Ninh tiếp tục xây tặng gần 1.500 căn nhà ĐĐK cho người nghèo

Cập nhật ngày: 24/01/2011 - 10:29

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên gắn Huân chương Độc lập hạng III lên quốc kỳ.

(BTNO) - Sau một năm đạt được nhiều thắng lợi trong công tác xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, Ban thường trực UB. MTTQVN và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh tiếp tục khảo sát, xây dựng chỉ tiêu cho năm 2011.

Theo đó, số nhà ĐĐK được xây dựng cho hộ nghèo thông qua Chương trình 167 của Chính phủ là khoảng 650 căn, với tổng kinh phí gần 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, UB. MTTQVN và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh cũng sẽ phấn đấu xây dựng ít nhất 600 căn nhà ĐĐK cho các hộ nghèo khác trong tỉnh; phấn đấu xây dựng nhà ĐĐK dứt điểm cho 5 xã được chọn xây dựng nông thôn mới, bình quân mỗi xã khoảng 50 căn.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, năm 2011, Tây Ninh sẽ phải xây dựng gần 1.500 căn nhà ĐĐK cho người nghèo.

Bên cạnh đó, UB. MTTQVN và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh cũng đang xây dựng kế hoạch thực hiện việc hỗ trợ vốn, giống, cây con cho hộ nghèo vay, mượn sản xuất; xây dựng quỹ học bổng tặng học sinh, sinh viên nghèo hiếu học…

Đầu tháng 1.2011, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng III, biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận ở tỉnh Tây Ninh trong năm 2010, và 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, 10 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Năm 2010, Mặt trận 3 cấp đã vận động được hơn 84 tỷ đồng, đạt 358% kế hoạch năm, xây tặng 2.586/2.140 căn nhà ĐĐK, đạt 120,8%. Trong 10 năm, Tây Ninh xây tặng 10.683 căn nhà ĐĐK và đóng góp trên 20 tỷ đồng để xây tặng 1.517 căn nhà tình nghĩa.

Đ. Hoàng Thái