BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2011: Tổng thu ngân sách ước đạt gần 3.900 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 22/11/2011 - 03:09

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, năm 2011 được xem là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, việc hoàn thành kế hoạch năm sẽ tạo đà cho việc thực hiện Kế hoạch 5 năm.

Cùng với cả nước, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. Tập trung triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Đã tập trung thực hiện và đạt kết quả bước đầu trong việc kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước (35,82 tỷ đồng); rà soát cắt giảm và điều chuyển vốn đầu tư, tháo gỡ được khó khăn, tạo điều kiện cho các dự án bức xúc tiếp tục triển khai, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho phát triển KT-XH; thực hiện miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và cá nhân (hơn 7,9 tỷ đồng); gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (30,760 tỷ đồng); vốn tín dụng được ưu tiên cho khu vực sản xuất…

Tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng ước đạt hơn 21.046 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2011 ước thực hiện 3.870 tỷ đồng – đạt 129%, tăng 22,4% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 2.710 tỷ đồng – đạt 131,6% dự toán, tăng 31,3% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu 260 tỷ đồng – đạt 162,5% dự toán, tăng 31,2% so với cùng kỳ; các nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 900 tỷ đồng- đạt 115,4% dự toán, bằng 100% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 3.400,5 tỷ đồng – đạt 100% dự toán, bằng 76,9% so cùng kỳ.

Tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng ước đạt hơn 21.046 tỷ đồng – tăng 31,3% so với đầu năm. Trong đó, vốn huy động 16.355,5 tỷ đồng – chiếm 77,7% tổng nguồn vốn, tăng 34,2% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay thực hiện 15.251,6 tỷ đồng – tăng 16,6% so với đầu năm. Nợ xấu chiếm tỷ trọng 1% dư nợ.

Trên cơ sở ước thực hiện năm 2011, dự kiến tổng thu ngân sách năm 2012 là 4.325 tỷ đồng – tăng 11,8% so với ước thực hiện năm 2011. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2012 dự kiến 3.518 tỷ đồng – tăng 3,5% so với ước thực hiện năm 2011.

PHƯƠNG LY