Năm 2012: Chỉ tiêu hiến máu cao hơn gần 13%

Cập nhật ngày: 29/11/2011 - 11:56

(BTNO)- Nhằm đảm bảo lượng máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân tại các bệnh viện kịp thời, đồng thời thực hiện theo chỉ tiêu hiến máu do Trung ương giao về tỉnh, ngay từ lúc này Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Tây Ninh đã xây dựng kế hoạch hiến máu năm 2012 và phân công chỉ tiêu cho các đơn vị trong tỉnh.
Theo đó, toàn tỉnh chia ra 19 đơn vị vận động hiến máu tình nguyện gồm: 9 huyện, thị xã; 4 trường chuyên nghiệp (CĐSP, Trung cấp Y tế, Trung cấp nghề và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật); 2 doanh nghiệp là Công ty CP Cao su Tây Ninh và Công ty Cao su Tân Biên; 2 đoàn uỷ thuộc Khối doanh nghiệp và khối cơ quan DCĐ; LĐLĐ tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh.

ĐVTN tích cực đăng ký hiến máu tình nguyện

Chỉ tiêu vận động hiến máu của các trường chuyên nghiệp, các doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước không tăng thêm. Trong khi đó, các huyện/thị xã đều tăng từ 90 đến gần 110 đơn vị máu (ĐVM). Cụ thể, toàn tỉnh phải vận động hiến được 8.000 ĐVM, tăng so chỉ tiêu năm 2011 gần 13%. Các huyện, thị xã được giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện tăng 910 ĐVM so chỉ tiêu năm 2011, trong đó huyện tăng ít nhất là Bến Cầu với chỉ tiêu tăng là 94 ĐVM và huyện cao nhất là Trảng Bàng với chỉ tiêu tăng là 107 ĐVM.
Sau khi giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện cho các đơn vị, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh đã kết hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2012.

Võ Cường