BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2012: Dự kiến chi hơn 1.360 tỷ đồng cho đầu tư XDCB

Cập nhật ngày: 08/12/2011 - 11:25

(BTNO) – Tại kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 7.12 – 9.12.2011, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. Theo đó, dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2012 hơn 1.360 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh, việc phân bổ chi đầu tư năm 2012 ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, nông nghiệp – nông thôn, phát triển Thị xã, quốc phòng an ninh cấp bách, các công trình y tế, giáo dục phục vụ an sinh xã hội. Tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31.12.2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án dự kiến cần phải hoàn thành trong năm 2012. Số vốn còn lại bố trí cho một số dự án đang thực hiện hoặc dự án mới thực sự cấp bách, có quyết định đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng dự toán được duyệt trước ngày 25.10.2011 hoặc một số dự án đặc biệt bức xúc phải khởi công xây dựng năm 2012.

Năm 2012, tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31.12.2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn.

Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư là 1.368,3 tỷ đồng, gồm vốn cân đối ngân sách tỉnh là 468,3 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết là 900 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư do tỉnh quản lý là 841,7 tỷ đồng (tiền thu sử dụng đất là 95,4 tỷ đồng), trong đó chuẩn bị đầu tư 5,5 tỷ đồng, thực hiện dự án 836,2 tỷ đồng gồm 28 dự án chuyển tiếp 327,86 tỷ đồng; 33 dự án khởi công mới 419,44 tỷ đồng; chi thanh toán nợ và khối lượng hoàn thành 88,9 tỷ đồng).

Nguồn vốn đầu tư do huyện, thị quản lý là 526,6 tỷ đồng, gồm hỗ trợ kiên cố hoá trường lớp học 145 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 90 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã 37,5 tỷ đồng; hỗ trợ khác 58,3 tỷ đồng; cân đối ngân sách huyện, thị 129 tỷ đồng; tiền thu từ sử dụng đất 66,8 tỷ đồng.

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh, dự kiến một số cân đối lớn của nền kinh tế trong kế hoạch năm 2012, UBND tỉnh cho biết khả năng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2012 khoảng 18.320 tỷ đồng – tăng 57,4% so với năm 2011, bằng 32% GDP. Trong đó, dự kiến huy động nguồn vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước 4.850 tỷ đồng - chiếm 26,5% tổng nguồn vốn đầu tư xã hội, tăng 55,5% so với năm 2011; nguồn vốn đầu tư của khu vực dân doanh 7.800 tỷ đồng – chiếm 42,6 tổng nguồn vốn đầu tư xã hội, tăng 49,7% so với năm 2011; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5.670 tỷ đồng – chiếm 31% tổng nguồn vốn, tăng 71,4% so với năm 2011.

HY UYÊN