BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2013 Gò Dầu tiết kiệm hơn 3.800 kWh điện năng

Cập nhật ngày: 10/05/2014 - 06:39

Khen thưởng tập thể và cá nhân thực hiện tiết kiệm điện trong năm 2013.

Thực hiện phương châm “Mỗi hội viên, mỗi hộ gia đình một hành động. Mỗi tổ chức một hoạt động thiết thực chung tay tiết kiệm điện bảo vệ môi trường”, trong năm 2013 Điện lực Gò Dầu thực hiện tiết kiệm điện hơn 3.800 kWh, đạt trên 138% so với kế hoạch.

Trong năm 2014, Điện lực Gò Dầu phấn đấu tuyên truyền vận động sử dụng điện tiết kiệm 10% điện cho sản xuất và tiêu dùng; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia tiết kiệm điện; ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả giữa Điện lực Gò Dầu với các tổ chức đoàn thể huyện, bao gồm UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn lao động và Huyện đoàn Gò Dầu.

Dịp này, Công ty Điện lực Tây Ninh đã khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện tiết kiệm điện năm 2013.

Công Kha- Hồng Ân