BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2013 Tân Biên tiết kiệm được hơn 4,35 triệu KWh điện

Cập nhật ngày: 20/04/2014 - 05:36

Năm 2013, các cơ quan, ban ngành huyện Tân Biên và các ấp, khu phố trên địa bàn huyện đã phát động thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiết kiệm sử dụng điện.

Tại các công sở và trong mỗi gia đình đã tiết kiệm được hơn 4,35 triệu KWh, vượt 50,22% so với kế hoạch, trong đó khu phố 1 thị trấn Tân Biên được chọn làm điểm thực hiện mô hình tiết kiệm điện và đã tiết kiệm được 206.000 KWh, góp phần đảm bảo cung cấp điện năng ổn định trên địa bàn.

Năm 2014, UBND huyện Tân Biên phát động các cơ quan, đơn vị, các ấp/khu phố, doanh nghiệp và mỗi hộ gia đình tiếp tục hưởng ứng Chương trình tiết kiệm điện, theo tinh thần Chỉ thị số 171/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Ký kết thực hiện chương trình tiết kiệm điện năm 2014

Theo đó, ngành điện khuyến cáo, nên sử dụng các thiết bị điện một cách hợp lý, khuyến khích dùng các thiết bị tiết kiệm điện như bóng compact hoặc bóng đèn huỳnh quang, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất cao; tắt các thiết bị dùng điện khi không cần thiết; ngắt các thiết bị không sử dụng điện ra khỏi nguồn điện.

Trong năm nay, huyện Tân Biên chọn khu phố 7 làm điểm thực hiện chương trình, nhằm giúp người dùng điện giảm chi phí và góp phần đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh cũng như nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tại buổi lễ, các cơ quan, ban ngành và các xã/thị trấn đã ký kết hưởng ứng thực hiện chương trình Ấp/khu phố văn hóa tiết kiệm điện.

Dịp này, Công ty Điện lực Tây Ninh đã khen thưởng cho 2 tập thể, 3 cá nhân và 4 doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt chương trình tiết kiệm điện năm 2013

Đức Thịnh