BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2013 thu hút đầu tư tăng 2,2 lần

Cập nhật ngày: 18/01/2014 - 05:48

Công nhân lao động ở KCN Phước Đông.

Theo Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, năm 2013, Ban đã cấp mới 20 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (KCN, KCX, KKT) với tổng vốn đầu tư đạt 480 triệu USD và 52 tỷ đồng; điều chỉnh 40 dự án, trong đó điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 70 triệu USD và 13 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2013, tổng vốn thu hút đầu tư ở các KCN, KCX, KKT ước đạt 550 triệu USD và 65 tỷ đồng (tương đương 553,6 triệu USD), tăng 2,2 lần so cùng kỳ (SCK), vượt 1,76 lần so kế hoạch năm (200 triệu USD). Diện tích đất cho thuê trong năm khoảng 175 ha, tăng 5,07 lần so cùng kỳ, vượt 2,5 lần so kế hoạch năm.

Tại các KCN, KCX, KKT hiện có 242 dự án đầu tư còn hiệu lực (98 dự án trong nước, 144 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 1 tỷ 789,92 triệu USD và 11.437,72 tỷ đồng. Có 161 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2013, tình hình thu hút đầu tư có chuyển biến tích cực, đáng chú ý là đã thu hút được 3 dự án có quy mô tương đối lớn so với các dự án trước đây (1 dự án với vốn đầu tư đăng ký 98 triệu USD và 2 dự án có vốn đầu tư đăng ký 200 triệu USD). Đồng thời, tại KKT cửa khẩu Xa Mát đã có 1 dự án đã đi vào hoạt động.

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu tại các KKT cửa khẩu, KCN, KCX ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 25,4% SCK, vượt 13,97% so với kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 500 triệu USD, tăng 5,97% SCK, đạt 84,6% so với kế hoạch. Doanh thu hoạt động công nghiệp ước đạt 815,63 triệu USD, tăng 16,02% SCK, vượt 4,57% so với kế hoạch. Các khu nộp ngân sách ước đạt 8,81 triệu USD, tăng 35,5 % SCK, vượt 10,13% so với kế hoạch.

Hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn KCN, KKT đều tăng SCK, cho thấy tình hình sản xuất tại các KCN ổn định và có tăng trưởng.

Hoàng Thi