BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2014 hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả

Cập nhật ngày: 13/01/2015 - 06:57

Ông Phí Công Đại- Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết, trong năm 2014, Hội đã tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra của kế hoạch. Về tổ chức, Hội đã xây dựng được 16 chi hội cấp cơ sở, kết nạp mới 204. Đến nay, cả tỉnh có 33 chi hội cấp cơ sở, nâng tổng số hội viên trong tỉnh lên 1.243 người. Các cấp hội đã tổ chức thành công Đại hội Luật gia các cấp.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; tập trung tuyên truyền pháp luật phục vụ chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chú trọng đến các xã điểm của tỉnh; tổ chức hơn 7.640 cuộc tuyên truyền về Hiến pháp 2013, Luật biển Việt Nam, Công ước về Luật biển 1982 và nhiều văn bản pháp luật khác, với tổng số người tham dự là 345.549 người, đạt 115,18% kế hoạch.

Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã làm tốt công tác tư vấn trợ giúp pháp lý cho hơn 2.900 người ở các lĩnh vực như tranh chấp tài sản, thừa kế, đất đai, hôn nhân và gia đình… Ngoài ra, Hội cũng tham gia công tác góp ý dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật, tham gia giám sát thực hiện pháp luật, tham gia hội đồng xét đề nghị bổ nhiệm chức danh tư pháp và cải cách tư pháp.

Đánh giá kết quả năm qua, Hội Luật gia Tây Ninh có nhiều hoạt động nổi bật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả. Kết quả, trong năm 2014, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Hội Luật gia Tây Ninh được xếp hạng 3 trong Khối thi đua các Hội quần chúng, được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích hoạt động.

Ngoài ra, có 3 Hội luật gia cấp huyện được UBND tỉnh cấp bằng khen, gồm huyện Dương Minh Châu, Châu Thành và Hoà Thành. Riêng Hội Luật gia Dương Minh Châu đã được UBND tỉnh trao cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2014.

Nghiêm Khánh


 
Liên kết hữu ích