BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2015: 100% chỉ tiêu môi trường đều đạt kế hoạch

Cập nhật ngày: 02/01/2016 - 04:30

Cụ thể, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,02% (vượt so với kế hoạch 96%); 100% dân số đô thị được sử dụng nước sạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt >33% ; 100% chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại được thu gom xử lý.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung ở Khu công nghiệp Trảng Bàng.

Đồng thời, đến nay, có 5/5 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt cột A theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (đạt 100%).

Theo kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh hiện có 11 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bao gồm 2 cơ sở hoạt động trong Khu chế xuất - công nghiệp Linh Trung III và 9 cơ sở y tế.

 Đến nay, 2 cơ sở hoạt động trong Khu chế xuất - công nghiệp Linh Trung III đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải, được Sở TN&MT kiểm tra chứng nhận; 7 cơ sở y tế đã lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, lò đốt chất thải; 2 cơ sở y tế còn lại đang tiến hành xây dựng hệ thống để đưa vào thử nghiệm.

Thời gian qua, Sở TN&MT cũng đã tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng dự báo, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại của thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

 Cụ thể, Sở đã triển khai thực hiện 2 dự án: “Nghiên cứu tính toán phát thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí tại Tây Ninh và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, xác định lĩnh vực có tiềm năng CDM” ; “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lưu lượng, chất lượng nước và khả năng xâm nhập mặn các sông rạch chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp ứng phó”.

Hoàng Thi