Năm 2015: Năng suất sản lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi tăng cao

Cập nhật ngày: 24/01/2016 - 12:00

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2015, tổng diện tích gieo trồng của toàn tỉnh đạt 376.783 ha, vượt kế hoạch năm 0,46% và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2014 (SCK).

Nhìn chung năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi chủ lực tăng cao hơn so với năm trước. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản ổn định. Tổng giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 25.823 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 5% SCK.

Các mô hình sản xuất theo hướng liên kết 4 nhà tiếp tục được thực hiện trên cây lúa và rau an toàn đạt kế hoạch, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân, như giảm chi phí khoảng 1,44 triệu đồng/ha, tăng hiệu quả sản xuất khoảng 2,51 triệu đồng/ha, so với diện tích đất sản xuất ngoài mô hình.

 Công tác quản lý bảo vệ rừng được quan tâm, nhiều khu rừng được bảo vệ và phát triển tốt. Tỷ lệ rừng che phủ tăng, đạt 16,1% (nếu tính luôn cây cao su đạt 37,8%), vượt 4,9% kế hoạch và tăng 4,8% SCK.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng tích cực và đã đạt được nhiều kết quả. Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi được quan tâm đầu tư. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 16/80 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 20%; 4 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; số còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở xuống. Bình quân mỗi xã của tỉnh đạt 12 tiêu chí, tăng 1,5 tiêu chí so năm 2014.

Diện tích đất gieo trồng lúa năm 2015 tăng 1,5% so với năm 2014.

Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, thanh kiểm tra, kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nông nghiệp được tăng cường, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, năm 2015, ngành Nông nghiệp cũng còn những mặt tồn tại hạn chế: Sản xuất nông nghiệp vẫn chưa thật sự bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Chăn nuôi hiệu quả còn thấp. Một số chính sách hỗ trợ phát triển nông  nghiệp triển khai chưa đồng bộ. Việc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm sữa đối với một số hộ mới chăn nuôi bò sữa còn gặp khó khăn…

N.H