BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2015 Tây Ninh dành gần 50 tỷ đồng cho sự nghiệp bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 14/01/2015 - 12:00

Tỉnh phấn đấu đến cuối năm, 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động duy trì hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn về môi trường; 100% chất thải rắn đô thị và rác thải y tế được thu gom, xử lý; 96% dân cư ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch…

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND huyện, thành phố trong tỉnh xây dựng 27 chương trình, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường. Trước mắt tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Dùng kích điện chích cá trên rạch Tây Ninh. Ảnh minh hoạ

Phối hợp với các tỉnh Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đề án nâng cao năng lực và tổ chức quan trắc môi trường nước sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông, hồ Dầu Tiếng và rạch Tây Ninh để thường xuyên theo dõi chất lượng nguồn nước, có biện pháp kịp thời phối hợp xử lý ô nhiễm.

Tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung ở khu vực thành phố Tây Ninh, thị trấn Dương Minh Châu (huyện Dương Minh Châu) và hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải, rác thải rắn tại 9 bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành phố.

Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung các khu đô thị khác trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý tình hình đánh, bắt cá trên sông, rạch Tây Ninh, xử lý nghiêm các trường hợp người dân dùng phương tiện cấm, xung điện, chất độc để hủy diệt thủy sinh hàng loạt, nhằm bảo vệ chất lượng nước và đa dạng sinh học hệ thống sông, suối trên địa bàn; thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp xả thải chưa xử lý ra môi trường, sông, suối, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2014, nhờ sự cố gắng nổ lực của các ngành, các doanh nghiệp của địa phương về công tác bảo vệ môi trường, tỉnh đã duy trì được 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, 95% chất thải rắn khu vực đô thị, chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom xử lý, 94% cơ sở sản xuất kinh doanh (chế biến mía, mì, cao su) xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt loại A theo quy định. Qua kết quả quan trắc (thường xuyên) cho thấy mức độ ô nhiễm trên sông Vàm Cỏ Đông, rạch Tây Ninh từng bước được cải thiện.

Lê Đức Hoảnh

 


 
Liên kết hữu ích