Năm 2017, tập trung triển khai các dự án nhà ở thương mại và xã hội

Cập nhật ngày: 15/06/2017 - 03:30

BTN - UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2017, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tập trung triển khai các dự án nhà ở thương mại; nhà ở xã hội, phấn đấu thực hiện mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2017 mà UBND tỉnh đề ra là diện tích nhà ở bình quân của Tây Ninh 23,2m2/người, trong đó tại khu vực đô thị, diện tích nhà ở bình quân 26,7m2/người; tại khu vực nông thôn 22,4m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu 8,4m2/người; giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố xuống còn 4,5%; giảm tỷ lệ nhà bán kiên cố xuống còn 15,5%; tăng tỷ lệ nhà kiên cố lên khoảng 80%, xoá nhà ở tạm, đơn sơ.

Tập trung hoàn thành tốt việc hỗ trợ nhà ở cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội khác.

Phát triển nhà ở theo dự án, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; ưu tiên phát triển nhà ở tại địa bàn 3 đô thị động lực là thành phố Tây Ninh, thị trấn Hoà Thành, thị trấn Trảng Bàng, đồng thời từng bước đầu tư phát triển nhà ở cho các khu vực khác.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2017, tỉnh tập trung triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại như: Dự án nhà ở khu dân cư Phú Thịnh (phường 3, thành phố Tây Ninh, 45 căn đáp ứng khoảng 240 người, tổng vốn đầu tư hơn 93 tỷ đồng); nhà phố thương mại - Shophouse (khu đất Bảo tàng tỉnh, thành phố Tây Ninh, 115 căn đáp ứng khoảng 460 người, loại hình nhà 1 trệt 3 tầng, tổng vốn đầu tư 271 tỷ đồng); trụ sở MB Tây Ninh và khu phức hợp khách sạn, trụ sở làm việc và nhà phố kết hợp thương mại (TP. Tây Ninh, 9 căn đáp ứng khoảng 54 người, nhà 5 tầng và 1 tầng bán hầm, tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng); nhà ở thương mại tại khu đất UBND huyện Hoà Thành cũ (đáp ứng khoảng 1.237 người, loại hình nhà liên kế 2-4 tầng, nhà biệt thự 2-3 tầng, tổng vốn đầu tư 105 tỷ đồng); khu phố thương mại thị trấn huyện Trảng Bàng (140 căn, đáp ứng khoảng 560 người, nhà 1 trệt 3 tầng, tổng vốn đầu tư gần 303 tỷ đồng); dự án thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở tại thị trấn huyện Tân Biên (số lượng 15 căn, đáp ứng khoảng 75 người, loại hình nhà 1 trệt 2 lầu, tổng vốn đầu tư gần 43 tỷ đồng).

Hỗ trợ khoảng 208 hộ nghèo về nhà ở, giá thành xây dựng trung bình khoảng 40 triệu đồng/căn, tổng kinh phí hơn 8,3 tỷ đồng; tiếp tục triển khai xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở người có công với cách mạng 317 căn (xây mới 129 căn, sửa chữa 188 căn), tổng kinh phí xây dựng hơn 15,6 tỷ đồng từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa và vốn vận động.

Ngoài ra, để giải quyết nhu cầu về nhà ở của một số đối tượng đang khó khăn về chỗ ở như công nhân lao động tại các khu công nghiệp, các hộ thu nhập thấp, tỉnh cũng chú trọng triển khai các dự án nhà ở xã hội như: chung cư HQC Tây Ninh (quy mô 864 căn); Khu dân cư Chi Lăng (đáp ứng chỗ ở cho 1.200 người); Khu dân cư An Phúc Hưng, Vạn Phát Hưng (570 căn); Khu dân cư tái định cư khu phố 5, phường 1, TP. Tây Ninh (103 căn); khu tái định cư trong vùng quy hoạch đất lâm nghiệp (đáp ứng chỗ ở cho 1.200 người); Khu dân cư ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu (đáp ứng chỗ ở cho 1.600 người); nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thành Thành Công (đáp ứng chỗ ở cho 1.104 người); nhà ở công nhân phục vụ Khu công nghiệp Phước Đông (đáp ứng chỗ ở cho 5.000 người).

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2017; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố bố trí quỹ đất phát triển nhà ở năm 2017, thực hiện đơn giản hoá các thủ tục giao đất ở, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đánh giá, xác định nhu cầu về nhà ở của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn để có cơ sở lập và triển khai các dự án phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp mua, thuê, thuê mua.

UBND huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai kế hoạch phát triển nhà ở và thực hiện quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn; căn cứ kế hoạch phát triển nhà ở năm 2017 được phê duyệt để bố trí các dự án phát triển nhà phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Hy Uyên